મારુતિ સ્તોત્રમ: હનુમાન સ્તોત્રમ & Hanuman Stotra Gujarati

હનુમાન સ્તોત્રમ (Hanuman Stotra Lyrics in Gujarati) એક સંક્ષિપ્ત શબ્દસંગ્રહ છે જે હનુમાનજીની સર્વાંગી ગુણગાન અને આરાધનાની કથાનો સંક્ષિપ્ત આવરણ કરે છે. આ સ્તોત્ર ભક્તોને હનુમાનજીની આશીર્વાદ અને કૃપા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. ભક્તો જયારે આ સ્તોત્ર નો પાઠ નિયમિત રીતે કરે છે ત્યારે તેમના જીવનના દરેક પડકારો નો સામનો કરવામાં મદદ કરે છે.

Hanuman Stotra Lyrics in Gujarati

હનુમાન સ્તોત્રમાં હનુમાનજીની વીરતા, બળ, ધૈર્ય, જ્ઞાન, આત્મવિશ્વાસ, આરોગ્ય, ભક્તિ, પ્રેમ અને અદ્વિતીય આરાધ્યતાનું ગુણગાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરતાં ભક્તોને આંતરિક શાંતિ, સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપૂર્ણતાની અનુભૂતિ થાય છે.

મારુતિ સ્તોત્રમ, હનુમાન સ્તોત્રમ, Hanuman Stotra Lyrics in Gujarati

મારુતિ સ્તોત્રમ – હનુમાન સ્તોત્રમ

 

॥ મન્ત્રાત્મકં શ્રીમારુતિસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ નમો ભગવતે આઞ્જનેયાય મહાબલાય સ્વાહા ।
ૐ નમો વાયુપુત્રાય ભીમરૂપાય ધીમતે ।
નમસ્તે રામદૂતાય કામરૂપાય શ્રીમતે ॥ ૧॥

મોહશોકવિનાશાય સીતાશોકવિનાશિને ।
ભગ્નાશોકવનાયાસ્તુ દગ્ધલઙ્કાય વાગ્મિને ॥ ૨॥

ગતિનિર્જિતવાતાય લક્ષ્મણપ્રાણદાય ચ ।
વનૌકસાં વરિષ્ઠાય વશિને વનવાસિને ॥ ૩॥

તત્ત્વજ્ઞાનસુધાસિન્ધુનિમગ્નાય મહીયસે ।
આઞ્જનેયાય શૂરાય સુગ્રીવસચિવાય તે ॥ ૪॥

જન્મમૃત્યુભયઘ્નાય સર્વક્લેશહરાય ચ ।
નેદિષ્ઠાય પ્રેતભૂતપિશાચભયહારિણે ॥ ૫॥

યાતનાનાશનાયાસ્તુ નમો મર્કટરૂપિણે ।
યક્ષરાક્ષસશાર્દૂલસર્પવૃશ્ચિકભીહૃતે ॥ ૬॥

મહાબલાય વીરાય ચિરઞ્જીવિન ઉદ્ધતે ।
હારિણે વજ્રદેહાય ચોલ્લઙ્ઘિતમહાબ્ધયે ॥ ૭॥

બલિનામગ્રગણ્યાય નમો નમઃ પાહિ મારુતે ।
લાભદોઽસિ ત્વમેવાશુ હનુમન્ રાક્ષસાન્તક ।
યશો જયં ચ મે દેહિ શત્રૂન્નાશય નાશય ॥ ૮॥

સ્વાશ્રિતાનામભયદં ય એવં સ્તૌતિ મારુતિમ્ ।
હાનિઃ કુતો ભવેત્તસ્ય સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રી હૃત્પુણ્ડરિકાધિષ્ઠિતશ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્ય

શ્રીવાસુદેવાનન્દસરસ્વતીકૃતં મન્ત્રાત્મકં શ્રીમારુતિસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

 

Also Read

Hanuman Stotra Lyrics in English

Hanuman Stotra Lyrics in Hindi