Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Gujarati: સંકટ મોચન હનુમાન અષ્ટક

 • સંકટ મોચન હનુમાન અષ્ટક (Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Gujarati) એક ભક્તિભાવ ગીત છે કે જે ભગવાન હનુમાનની મહિમા, ગુણો અને તેમની શક્તિઓની પ્રશંસા કરે છે. આ અષ્ટકમાં આઠ છંદોના સંકલન છે કે જે હનુમાનજીની આરાધના અને ભક્તિની પ્રેરણા આપે છે.

sankat mochan hanuman ashtak in gujarati pdf, hanuman ashtak gujarati, Hanuman ashtak lyrics in Gujarati, સંકટ મોચન હનુમાન અષ્ટક, sankat mochan hanuman ashtak, hanuman ashtak, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान अष्टक

 • પ્રથમ છંદમાં અમે ભગવાન હનુમાનજીની શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધના કરીએ છીએ અને તેમના આશીર્વાદથી અમારા સંકટો મુક્ત થાય છે.
 • બીજા છંદમાં અમે હનુમાનજીને બુદ્ધિમાન, શક્તિશાળી અને જ્ઞાની રૂપે સ્મરણ કરીએ છીએ અને તેથી અમે બળ, બુદ્ધિ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
 • ત્રીજા છંદમાં અમે હનુમાનજીનું નામ લેવાથી સર્વ ભય, મોહ અને ભ્રમ મુક્ત થાય છે અને અમે તેમની કૃપાથી આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ.
 • ચોથા છંદમાં અમે હનુમાનજીની પૂજા કરીએ છીએ અને તેથી અમે અન્ય ભક્તિ, સુખ અને મંગલની પ્રાપ્તિની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
 • પાંચમા છંદમાં અમે હનુમાનજીની મહિમા, વીરતા અને પ્રભુત્વનું વર્ણન કરીએ છીએ અને તેથી અમને અમારી રક્ષા અને સુરક્ષા મળે છે.
 • છઠ્ઠા છંદમાં અમે હનુમાનજીની પ્રતિ અમારી વિશેષ ભક્તિ અને સમર્પણનું વર્ણન કરીએ છીએ અને તેથી અમારી મનોકામનાઓ પૂરી થાય છે.
 • સાતમા છંદમાં અમે હનુમાનજીની ધર્મ, જ્ઞાન અને વીરતાને પ્રશંસા કરીએ છીએ અને તેથી મોક્ષ, શાંતિ અને સંપૂર્ણ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ.
 • આઠમા છંદમાં અમે અમારા કર્તવ્યની પ્રાપ્તિ ની પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેથી તમામ કષ્ટો મુક્ત થાય છે.

Hanuman Ashtak Lyrics in Gujarati

॥ સંકટમોચન હનુમાનાષ્ટક ॥

॥ મત્તગયન્દ છન્દ॥ 

બાલ સમય રબિ ભક્ષિ લિયો તબ તીનહુઁ લોક ભયો અઁધિયારો ।

તાહિ સોં ત્રાસ ભયો જગ કો યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો ।

દેવન આનિ કરી બિનતી તબ છાઁડ़િ દિયો રબિ કષ્ટ નિવારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૧ ॥

બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈ ગિરિ જાત મહાપ્રભુ પંથ નિહારો ।

ચૌંકિ મહા મુનિ સાપ દિયો તબ ચાહિય કૌન બિચાર બિચારો ।

કૈ દ્વિજ રૂપ લિવાય મહાપ્રભુ સો તુમ દાસ કે સોક નિવારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૨ ॥

અંગદ કે સઁગ લેન ગયે સિય ખોજ કપીસ યહ બૈન ઉચારો ।

જીવત ના બચિહૌ હમ સો જુ બિના સુધિ લાએ ઇહાઁ પગુ ધારો ।

હેરિ થકે તટ સિંધુ સબૈ તબ લાય સિયા સુધિ પ્રાન ઉબારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૩ ॥

રાવન ત્રાસ દઈ સિય કો સબ રાક્ષસિ સોં કહિ સોક નિવારો ।

તાહિ સમય હનુમાન મહાપ્રભુ જાય મહા રજનીચર મારો ।

ચાહત સીય અસોક સોં આગિ સુ દૈ પ્રભુ મુદ્રિકા સોક નિવારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૪ ॥

બાન લગ્યો ઉર લછિમન કે તબ પ્રાન તજે સુત રાવન મારો ।

લૈ ગૃહ બૈદ્ય સુષેન સમેત તબૈ ગિરિ દ્રોન સુ બીર ઉપારો ।

આનિ સજીવન હાથ દઈ તબ લછિમન કે તુમ પ્રાન ઉબારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૫ ॥

રાવન જુદ્ધ અજાન કિયો તબ નાગ કિ ફાઁસ સબૈ સિર ડારો ।

શ્રીરઘુનાથ સમેત સબૈ દલ મોહ ભયો યહ સંકટ ભારો ।

આનિ ખગેસ તબૈ હનુમાન જુ બંધન કાટિ સુત્રાસ નિવારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૬ ॥

બંધુ સમેત જબૈ અહિરાવન લૈ રઘુનાથ પતાલ સિધારો ।

દેબિહિં પૂજિ ભલી બિધિ સોં બલિ દેઉ સબૈ મિલિ મંત્ર બિચારો ।

જાય સહાય ભયો તબ હી અહિરાવન સૈન્ય સમેત સઁહારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૭ ॥

કાજ કિયે બડ़ દેવન કે તુમ બીર મહાપ્રભુ દેખિ બિચારો ।

કૌન સો સંકટ મોર ગરીબ કો જો તુમસોં નહિં જાત હૈ ટારો ।

બેગિ હરો હનુમાન મહાપ્રભુ જો કછુ સંકટ હોય હમારો ।

કો નહિં જાનત હૈ જગમેં કપિ સંકટમોચન નામ તિહારો ॥ ૮ ॥

॥ દોહા ॥

લાલ દેહ લાલી લસે અરૂ ધરિ લાલ લઁગૂર ।

બજ્ર દેહ દાનવ દલન જય જય જય કપિ સૂર ॥

સિયાવર રામચન્દ્ર પદ ગહિ રહુઁ । ઉમાવર શમ્ભુનાથ પદ ગહિ રહુઁ ।

મહાવીર બજરઁગી પદ ગહિ રહુઁ । શરણા ગતો હરિ ॥

॥ ઇતિ ગોસ્વામિ તુલસીદાસ કૃત સંકટમોચન હનુમાનાષ્ટક સમ્પૂર્ણ ॥

 

 Hanuman Ashtak Gujarati

titledescription
PDF NameHanuman Ashtak in Gujarati PDF
PDF Size650 KB
No. Of Pages4
LanguageGujarati
CategoryReligions and Spirituality
ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF નામ પર ક્લિક કરો.
DescriptionLink
હનુમાન ચાલીસા હિન્દીમાંहनुमान चालीसा हिंदी में PDF
હનુમાન ચાલીસા અંગ્રેજીમાંHanuman Chalisa English PDF
હનુમાન ચાલીસા પીડીએફ ડાઉનલોડHanuman Chalisa PDF

 

Also Read

Hanuman Ashtak Lyrics in English

Hanuman Ashtak Lyrics in Hindi

 

You can also read other Chalisa:

 1. Sai Baba Aarti & Chalisa | साईं चालीसा & साईं बाबा की आरती
 2. Shiv Chalisa | Shiv Tandav | शिव चालीसा | शिव आरती | शिव तांडव स्तोत्र 
 3. Shani Chalisa – Mantra, Stotra, शनि देव चालीसा, आरती, मंत्र, कथा
 4. Vishnu Chalisa: विष्णु चालीसा Lyrics, PDF in Hindi
 5. Shri Vishnu Chalisa Lyrics PDF
 6. गायत्री चालीसा – Gayatri Chalisa Lyrics & PDF
 7. Ganesh Chalisa Lyrics & PDF in Hindi | गणेश चालीसा
 8. Shri Krishna Chalisa – कृष्ण चालीसा

 

You can also read other Aarti

 

You can also read other Mantra

 

You can also read other Stotram