Bajrang Baan in English Lyrics

Bajrang Baan is one of the famous songs in the Hanuman Chalisa collections. Here, you can read Bajrang Baan lyrics in English. Whenever you have time, you can read it online. Every day, most Hanuman devotees recite it.

Bajrang Baan Lyrics in English

 

Bajrang Baan Lyrics in English

 

|| Doha || 

Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan,
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

|| Chaupai ||

Jai Hanumanta Santa Hitakaari, Suna Liijay Prabhu Araja hamari
Jana kay kaaja vilambana keejay, Aatura dawrii maha Sukha deejay
Jaisay kooda sindhu mahi paara, Sursa badana paithii Vistaara

Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, Maarayhu laata gaii sura Loka
Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, Sita Nirakhi parama pada Leenhaa
Baag ujaari Sindhu Mahana Borah, Ati Aatura Jama Kaatara tora
Akshaya Kumara mara sanhaara, Loama lapaita Lanka-ko Jaarah

Laaha samaan lanka jaari-gai, Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai
Aba vilambha kayhi Kaaran Swami, Kripaa Karahhu ura Antaraymii
Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, Aatura hai dukha Karhu Nipaataa
Jai Jai Hanumanta Jayati bala saagar, Sura Samooha samratha Bhata Naagar

Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay, Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay
Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha
Jai Anjani Kumara Balawanta, Shankara Suwana Beera Hanumanta
Badana Karaala kaala kula ghaalaka, Rama sahay sadaa prati Paalak

Bhoota prayta pishacha nischaara, Agni Baitala kaal maari mar
Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, Raakhu natha Maarayad Naama ki
Satya hahu Hari Shapatha paiikay, Rama doota dharu maaru Dhaiikay
Jai jai Jai Hanumanta Agadha, Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha

Pooja jaapa tapa naima achaara, Nahina Jaanat Kacchu-das tumhaaraa
Baan upawaan maaga-girigraha manhi, Tumharay Bala hoo Darpata Nahin
Janaka Suta Hari Das Kahawoh, Taaki shapatha Vilamba na laawoh
Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha

Charana pakar jori mana-oan, Yahi awsara aba kayhi gohra-oan
Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, Paayain paroan kara jori manaayaii
Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, Om Hanu Hanu Hanu Hanumantaa
Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, Om San San Sahami Paraanay khal Dala

Apnaay jaana ko turata ubaaro, Sumirata hoya ananda hamaaroh
Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray, Taahi Kaho phir kahana ubaaray
Paatha karay Bajranga Baana ki, Hanumanata Raksha Karayne Praana ki
Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay
Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa, Takay tana Nahina Rahay Kalesha

|| Doha || 

Ura Pratitee Dhardh, saran havay, paath karay dhari Dhyaana,
Badha sab har, karay sab kaam sahal Hanuman.

You may also like to download the Hanuman Chalisa PDF in Hindi and English here.

 

Bajrang Baan Lyrics in Hindi

Bajrang Baan Lyrics in Gujarati

Click to read (पढ़ने के लिए क्लिक करें) 👆